Preview Mode Links will not work in preview mode

Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses

Aug 21, 2020

Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i ddweud mwy…In Episode 6, we look at how a Welsh skin care brand and...


May 27, 2020

Ym Mhenod 5, rydym yn gweld sut mae’r diwydiant trafnidiaeth a’r diwydiannau  Therapiau Corfforol yn ymateb i'r argyfwng.  Emma Stephens, Cyfarwyddwr Hiab & Plant Transport yng Nghaerdydd, ac Andrea Parry, Therapydd Galwedigaethol Niwrolegol i United Rehab Solutions yn Sir Ddinbych sydd yma i ddweud mwy. 

In Episode...


May 8, 2020

Ym Mhenod 4, rydym yn clywed sut mae’r diwydiant twristiaeth wedi ymateb i’r argyfwng. Zoe Wright, Pennaeth Marchnata Folly Farm & Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth fydd yma i ddweud mwy…

In Episode 4, we look at how the tourism industry has responded to the crisis.  Zoe Wright, Head...


Apr 30, 2020

Ym mhenod 3, byddwn yn clywed sut mae’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru wedi ymateb yn bositif i’r argyfwng. Cawn glywed mwy gan James Davies, Cadeirydd Diwydiant Cymru

In Episode 3, we look at how the manufacturing industry has responded positively to the crisis.  James Davies, Executive Chair at Industry...


Apr 24, 2020

Wythnos yma rydym yn siarad hefo dau berechnnog busnes sydd wedi derbyn nawdd i ddangos pa mor hawdd ydi'r broses o gael help. Ein gwesteion ydi:  Jonathan Greatorex, Cyfarwyddwr Reolwr The Hand yn Llanarmon a Phil Scott, Perchennog Rib Ride ar Ynys Mon.

In this week’s episode, we chat with two of the businesses...