Preview Mode Links will not work in preview mode

Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau - Business Wales: COVID-19 Support for Businesses

Feb 10, 2021

In Episode 7, we speak to the Federation of Small Businesses and Business Wales to look at the support that start-ups have been able to access throughout the crisis, and what resources will be available in a post-COVID world.  Ym Mhennod 7, cawn sgwrs hefo Ffederasiwn y Busnesau Bach a Busnes Cymru i edrych ar y cymorth...


Aug 21, 2020

Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i ddweud mwy…In Episode 6, we look at how a Welsh skin care brand and...


May 27, 2020

Ym Mhenod 5, rydym yn gweld sut mae’r diwydiant trafnidiaeth a’r diwydiannau  Therapiau Corfforol yn ymateb i'r argyfwng.  Emma Stephens, Cyfarwyddwr Hiab & Plant Transport yng Nghaerdydd, ac Andrea Parry, Therapydd Galwedigaethol Niwrolegol i United Rehab Solutions yn Sir Ddinbych sydd yma i ddweud mwy. 

In Episode...


May 8, 2020

Ym Mhenod 4, rydym yn clywed sut mae’r diwydiant twristiaeth wedi ymateb i’r argyfwng. Zoe Wright, Pennaeth Marchnata Folly Farm & Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth fydd yma i ddweud mwy…

In Episode 4, we look at how the tourism industry has responded to the crisis.  Zoe Wright, Head...


Apr 30, 2020

Ym mhenod 3, byddwn yn clywed sut mae’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru wedi ymateb yn bositif i’r argyfwng. Cawn glywed mwy gan James Davies, Cadeirydd Diwydiant Cymru

In Episode 3, we look at how the manufacturing industry has responded positively to the crisis.  James Davies, Executive Chair at Industry...